Kazan Federal Üniversitesi

Kazan Federal Üniversitesi, 200 yıl önce kurulmuş Rusya’nın en eski üniversitelerinden biridir. Tataristan’ın ana eğitim merkezidir. 2009 yılından itibaren, federal üniversite statüsüne sahiptir. Bugün KFÜ: 2500’den fazla öğretmen ve araştırmacı; 50.000 öğrenci; 300 lisans ve yüksek lisans eğitim programları. KFÜ, yabancıların eğitiminde yaklaşık 40 senelik deneyime sahiptir. Üniversite, güçlü matematik, fizik, biyoloji, kimya, dilbilim okullarıyla ünlüdür. Bilimsel araştırmalarda, KFÜ ilâçbilim, biyotıp, jeoloji, fizik, kimya, petrol ve gaz, nano ve bilgi teknolojisi (BT), psikoloji ve kültürel çalışmalar, sosyal bilimler, pedagoji ve disiplinler arası alanlardaki gelişmelere öncelik vermektedir. KFÜ aynı zamanda ulusal araştırma merkezidir ve 30’dan fazla bilimsel laboratuvarı içinde bulundurmaktadır. Yakında biyotıp, fizik, kimya, biyoloji, çevrebilim ve jeoloji alanlarında gelişmeler gerçekleştirecek yeni laboratuvarların açılması planlanmaktadır. Üniversite, yakın şehirlerde bulunan 14 enstitüyü, 3 yüksek okulu ve 3 şubeyi birleştirmektedir. Yüksek öğretim kurumu çeşitli alanlarda uzmanlar hazırlamaktadır. Bunlar arasında fizik ve matematik, fen bilimleri, bilgisayar bilimi ve mühendisliği, otomasyon ve yönetim, jeodezi, madencilik, çevre koruması, ekonomi ve yönetim, eğitim ve pedagoji, beşeri ve sosyal bilimler, tıp, kültür ve sanat, hizmet sektörüdür.