Belgorod University Annual Fees

Education fees within the scope of main vocational higher education programs,
contracts for the provision of paid educational services for
full-time students (undergraduate, specialist, postgraduate) – citizens of visa regime countries (Turkmenia, Georgia, Baltic countries,
Countries abroad) Who passed the entrance exams in the 2020-2021 academic year

The cost of education was accepted by the Scientific Committee of the Research Institute
“BelSU”, as of 25 May 2020, protocol No. 11, taking into account the opinion of the BelSU Research Institute student council, May 25, 2020, protocol No. 30, and the amount equal to the amounts stated below in foreign currency.

  Özel kod, Eğitim yönü      Uzmanlık, eğitim yönüKayıt 2020 – 2021
1 kurs
Tutar, dolar cinsinden Amerika Birleşik Devletleri
1101. Hukuk Fakültesi
40.03.01Hukuk2 870
40.05.01Ulusal güvenlik hukuku2 870
40.05.02Kolluk2 380
40.05.03Adli tıp2 630
40.05.04Adli ve savcılık faaliyetleri2 870
40.04.01Hukuk2 740
1102. Eğitim Enstitüsü
110201. Beden Kültürü Fakültesi
44.03.01“Beden Kültürü” profilinde eğitim eğitimi2 380
49.03.01Fiziksel kültür3 950
44.04.01Eğitim eğitimi (Beden kültüründe eğitim teknolojileri)2 740
49.04.01Fiziksel kültür3 160
110202. Okul Öncesi, İlköğretim ve Özel Eğitim Fakültesi
44.03.01“Güzel Sanatlar” profilinde eğitim eğitimi2 990
44.03.01“İlköğretim” profilinde eğitim eğitimi2 990
44.03.03Özel (kusurlu) eğitim2 990
44.03.05“Okul öncesi ve ilköğretim” profilinde eğitim eğitimi2 990
44.04.03Özel (kusurlu) eğitim3 340
110203. Tarih – Filoloji Fakültesi
44.03.05“Tarih ve Sosyal Bilimler” profilinde eğitim eğitimi2 380
44.03.05“Rus dili ve edebiyatı” profilinde eğitim eğitimi2 380
45.03.01Filoloji2 380
46.03.01Geçmiş2 380
46.03.02Belgesel ve arşiv bilimi2 380
44.04.01Eğitim eğitimi (Dil eğitimi)2 740
45.04.01Filoloji2 740
46.04.01Geçmiş2 740
110204. Matematik ve Fen Bilimleri Fakültesi
44.03.05Profile göre eğitim “Enformatik ve Yabancı Dil (İngilizce)”2 380
44.03.05“Biyoloji ve Kimya” profilinde eğitim eğitimi2 380
44.03.05“Coğrafya ve yaşam güvenliği” profilinde eğitim eğitimi2 380
44.03.05“Matematik ve Bilgisayar Bilimleri” profilinde eğitim eğitimi2 380
44.03.05“Matematik ve Fizik” profilinde eğitim eğitimi2 380
44.04.01Eğitim eğitimi (Matematik eğitimi)2 380
44.04.01Eğitim eğitimi (STEM Öğretmen Eğitimi)2 380
110205. Yabancı Diller Yüksekokulu
44.03.05“İngilizce dili ve tarihi” profilinde eğitim öğretimi2 380
44.03.05“Yabancı Dil ve Ekonomi” profiliile eğitim eğitimi2 380
44.03.05“Yabancı Dil: Birinci, İkinci” profilinde eğitim eğitimi2 380
44.04.01Eğitim eğitimi (Dileğitimi)2 740
110206. Psikoloji Fakültesi
37.03.01Psikoloji2 380
44.03.02Psikolojik ve eğitsel eğitim2 380
37.05.01Klinik Psikoloji2 500
37.05.02Performans psikolojisi2 500
37.04.01Psikoloji2 740
44.04.02Psikolojik ve eğitsel eğitim2 740
1103. Tıp Enstitüsü
31.05.01Tıbbi vaka3 600
31.05.02Pediatri2 990
31.05.03Diş hekimliği4 030
110307. Tıbbi Önleme Fakültesi
32.05.01Tıbbi ve önleyici vaka2 990
Kültürlerarası İletişim ve Uluslararası İlişkiler Enstitüsü
41.03.01Yabancı bölgesel çalışmalar2 390
41.03.04Siyaset bilimi2 380
41.03.05Uluslararası İlişkiler2 390
45.03.01Filoloji2 390
45.03.02Dilbilim2 380
45.03.03Temel ve Uygulamalı Dilbilim2 380
45.05.01Çeviri ve çeviri2 380
41.04.01Yabancı bölgesel çalışmalar2 740
41.04.04Siyaset bilimi2 740
41.04.05Uluslararası İlişkiler2 740
45.04.01Filoloji (yabancı)2 740
  1108. Yer Bilimleri Enstitüsü
05.03.02Coğrafya2 500
05.03.06Ekoloji ve çevre yönetimi2 500
21.03.02Arazi yönetimi ve envanterleri2 500
35.03.10Peyzaj mimarlığı2 500
21.05.02Uygulamalı jeoloji2 500
21.05.04Madenci -liği2 500
05.04.02Coğrafya2 740
05.04.06Ekoloji ve çevre yönetimi2 740
21.04.02Arazi yönetimi ve envanterleri2 940
1109. İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü
38.03.01Ekonomi2 870
38.03.02Yönetimi2 870
38.03.03Personel yönetimi2 870
38.03.04Devlet ve belediye ler2 870
43.03.01Hizmet2 380
43.03.02Turizm2 380
38.05.01Ekonomik güvenlik2 870
38.05.02Gümrük2 870
38.04.01Ekonomi2 740
38.04.02Yönetimi2 740
38.04.03Personel yönetimi2 740
38.04.04Devlet ve belediye ler2 740
38.04.08Finans ve kredi2 740
43.04.02Turizm2 740
1110. Sosyal Bilimler ve Kitle İletişimi Enstitüsü
39.03.01Sosyoloji2 380
39.03.02Sosyal hizmet2 380
39.03.03Gençlerle çalışmak2 380
42.03.01Reklamcılık ve halkla ilişkiler2 500
42.03.02Gazeteci -lik2 500
42.03.05Medya iletişimi2 500
47.03.01Felsefe2 380
48.03.01Teoloji2 380
39.04.01Sosyoloji2 740
39.04.02Sosyal hizmet2 740
42.04.02Gazeteci -lik2 630
42.04.05Medya iletişimi2 630
47.04.01Felsefe2 740
48.04.01Teoloji2 740
51.04.01Kültürel çalışmalar3 180
1111. Eczacılık, Kimya ve Biyoloji Enstitüsü
04.03.01Kimya2 500
06.03.01Biyoloji2 500
19.03.01Biyoteknoloji3 950
19.03.04Ürün teknolojisi ve catering2 500
33.05.01Eczane3 450
04.04.01Kimya2 740
06.04.01Biyoloji2 740
19.04.01Biyoteknoloji4 420
1112. Mühendislik ve Dijital Teknoloji Enstitüsü
01.03.02Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri2 380
02.03.02Temel bilgisayar bilimi ve bilgi teknolojisi2 500
02.03.03Matematiksel destek ve bilgi sistemlerinin yönetimi2 500
03.03.02Fizik2 500
09.03.02Bilgi sistemleri ve teknolojisi3 950
09.03.03Uygulamalı bilgisayar bilimleri2 500
11.03.02Bilgi iletişim teknolojileri ve iletişim sistemleri3 950
12.03.04Biyoteknik Sistemler ve Teknoloji3 950
15.03.06Mekatronik ve Robotik3 950
22.03.01Malzeme bilimi ve malzeme teknolojisi3 950
28.03.03Nanomalzemeler3 950
38.03.05İş bilgisayar bilimleri2 380
10.05.04Bilgi ve Analitik Güvenlik Sistemleri3 950
01.04.01Matematik2 740
01.04.02Uygulamalı Matematik ve Bilgisayar Bilimleri2 740
02.04.01Matematik ve bilgisayar bilimleri2 630
03.04.02Fizik2 740
09.04.02Bilgi sistemleri ve teknolojisi4 420
09.04.03Uygulamalı bilgisayar bilimleri2 630
11.04.02Bilgi iletişim teknolojileri ve iletişim sistemleri4 420
12.04.04Biyoteknik Sistemler ve Teknoloji4 420
15.04.01Mühendislik4 420
22.04.01Malzeme bilimi ve malzeme teknolojisi4 420
1180. Hazırlık Fakültesi
45.03.01Filoloji2 390
45.04.01Filoloji2 740
 1192. Eski Şehir şubesi 
44.03.05“İlköğretim ve tarih” profiliile eğitim2 990
 İngilizce programlar 
04.03.01Kimya3 000
19.03.01Biyoteknoloji3 310
31.05.01Tıbbi vaka4 900
33.05.01Eczane3 400
01.04.01Matematik3 400
03.04.02Fizik3 400
05.04.06Ekoloji ve çevre yönetimi2 800
22.04.01Malzeme bilimi ve malzeme teknolojisi3 600
38.04.01Ekonomi3 420

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *